En liten uppdatering om läget.
1
Nyhetsbrevet där läsare efter läsare väljer att tänka på annat.
4
En sorts exposé av bild, ljud och text om The Sphere under den gångna veckan.
3
Cirkuskonstens kryptokonstnärers metagalleri är på plats
1
Den karmiska motorn, metagalleriet, en app för kvadratisk röstning. Allt du inte visste att du verkligen ville ta del av imorgon!
5
Om en spurt, ett Open Call, en film och en performance. NFT
Från det trygga mörkret till det exponerande ljuset. Samt massa digitalt ludd.
2
Om DAO, NFT, ett glapp och drömmen om ett vadderat cellmembran
Om NFT, kryptokonst, cirkuskonst och inspirerande hjältar
om https://thesphere.as
1
Om mosaikänglar, biennaler och kryptogemenskap.
Längs små imperialistupptrampade stigar till en dunge med vagnar runt en lägereld
2